Category Archives: MyTV – Truyền hình IPTV

Dịch vụ truyền hình tương tác IPTV – MyTV của VNPT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC MYTV – IPTV

IPTV, MyTV

Dịch vụ truyền hình tương tác IPTV – MyTv

1. Các Gói Cước Cơ Bản:

Bảng giá các gói cước cơ bản dịch vụ truyền hình tương tác MyTV

 

2. Các Gói Cước Dịch Vụ Cộng Thêm

Bảng giá các gói dịch vụ cộng thêm

 

3. Các Gói Cước Dịch Vụ Theo Yêu Cầu 

 

(Chỉ áp dụng cho KH đăng ký gói MyTV SilverMyTV Silver HD)

Bảng giá các dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

 

4. Gói Kênh VTV Cab: 30.000 đ/ 1 Bộ Giải Mã Settopbox

 

5. Gói Kênh K+: 150.000 đ/ 1 Bộ giải mã Settopbox (đã có VAT)

 

6. Gói Phim HBO on Demand: 40.000 đ/ 1 Bộ giải mã Settopbox

 

7. Gói FaFim: 40.000 đ/ 1 Bộ Giải Mã Settopbox

 8. Giá Settopbox: 1.260.000 đ

(Các gói cước trên chưa bao gồm thuế VAT, trừ gói kênh K+)

Hotline: 0945.160.260 – Tiến